export EDITOR

Indien vi als default editor is ingesteld kan deze als volgt worden gewijzigd :

pico

export EDITOR=pico

nano

export EDITOR=nano

TextMate

export EDITOR=mate

Overzicht van alle environment variabelen :

export -p

of

env